Jak dražit

Jak se zúčastnit aukce

Pro účast v aukce je třeba provést následující kroky:

 1. zaregistrovat na se na našem webu www.filatelie-flaska.cz - při vytvoření účtu je třeba dokončit registraci v zaslaném e-mailu
 2. jakmile dokončíte registraci, můžete se přihlásit do svého účtu
 3. vkládat limity a dražit můžete po ručním schválení vašeho účtu provozovatelem. Pro tento krok je třeba ověřit vaši totožnost, což je možné provést:
  • vložením čísla dokladu totožnosti v sekci Můj účet
  • zasláním čísla dokladu (nebo skenu/fota) totožnosti na email info@filatelie-flaska.cz
  • ověřením totožnosti v naší prodejně
  • po dohodě na tel. +420 723 344 415
 4. dražit můžete také po telefonu zdarma (lze jen u položek nad 5 000 Kč) či využít služeb externího agenta RNDr. Miloše Hauptmana - tel. +420 602 366 437 (placená služba).

 

Jak probíhá aukce

Aukce probíhá ve dvou fázích:

 1. fáze - sběr limitů
  • první část aukce trvá povětšinou několik týdnů a během této doby je možné u každé položky vložit limit - tedy maximální částku, kterou jste ochotni za položku zaplatit
  • vložený limit není veřejný pro ostatní uživatele
  • pokud je vloženo na položce více limitů, je aktuální cena určena jako druhý nejvyšší limit + minimální příhoz
  • pokud více uživatelů vložilo stejný limit na položku, vítězí první vložený limit
  • pokud jiný uživatel vložil vyšší limit než je váš limit, budete na toto automaticky upozornění e-mailem
  • sběr limitů je ukončen automaticky v předem daný čas, který je uveden na stránce aukce
  • uživatel s nejvyšším vloženým limitem nezískává automaticky položku v aukci, ale následuje druhá fáze aukce
 2. fáze - online aukce
  • po ukončení sběru limitů následuje ve stejný den druhá fáze, a to samotná online aukce
  • na webu www.filatelie-flaska.cz se můžete v tomto čase přihlásit do aukční konzole, kde probíhá dražba položek v reálném čase
  • v rámci online aukce se draží vždy jedna položka, jakmile dojde k ukončení prodeje této položky, následuje další položky dle pořadí položek v katalogu aukce
  • pokud je na položce vložen limit z první fáze aukce, draží systém automaticky proti uživatelům až do výše limitu
  • na položku můžete přihodit během několika vteřin. Pokud dojde k příhozu od některého z uživatelů, odpočet do konce dražby položky se opakuje

 

Technické požadavky na dražbu pomocí online konzole

Správný běh aukční konzole je garantován v prohlížečích Google Chrome (verze 16 a novější), Firefox (v11+), Safari (v7+), Opera (v12.1+), Edge (v18+) a Internet explorer (verze 11).

 

Jak funguje online aukce pomocí konzole

Současně s ukončením sběru limitů se na stránce aukce zobrazí zelené tlačítko LIVE AUKCE, pomocí kterého vstoupíte do aukční konzole. Po přihlášení do vašeho účtu můžete postupně dražit položky z katalogu.

Ovládací prvky aukční konzole:

 1. Název a datum konání aukce
 2. Pořadové číslo položky v katalogu
 3. Vyvolávací cena
 4. Aktuální cena
  • ikona osoby značí, že nejvyšší aktuální cenu vložil uživatel v online aukci
  • ikona obálky značí, ze nejvyšší aktuální cena je vložena autoamticky z limitu
 5. Konec dražby položky v sekundách. Pokud během této doby dojde k navýšení aktuální ceny, odpočet do konce dražby položky běží znovu.
 6. Stiskem tlačítka provedte příhoz v aukci na cenu uvedenou na tlačítku
  • pokud je tlačítko zelené s textem Vyhrávám, máte vložen aktuální nejvyšší příhoz.
 7. Popis položky a kvalita
 8. Fotografie položky
 9. Výpis 3 následujících položek, které se budou dražit
 10. Výpis 3 naposledy dražených položek
 11. Výpis položek, které jste již v aukci vydražil(a)