Všeobecné obchodní podmínky / dražební řád

Úvodní ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky a aukční řád (dále jen ,,VOP,,) upravují pravidla provozu, průběhu, účasti na dražbě. Tyto VOP se řídí paragrafem 1771 zákona 89/2012 sb. P

2.       Vyvolávací cena je vždy minimální, aukční los prodává příklepem tomu, kdo nabídne nejvíce.

Při více shodných nabídkách, má přednost účastník, jehož příkaz došel dříve. . U všech vydražených losů připočítáváme 15 % přirážku včetně DPH k dosažené ceně.

3.       U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné popisu nebo z vyobrazení reklamovat nelze. Případné reklamace se vyřizují  7 dní od převzetí zboží, nejpozději do 15 dní od skončení aukce.  Losy označené zkratkou KVP nelze reklamovat na kvalitu, ale pouze na pravost. Položky označené – Sbírky, Konvolut (ani jednotlivé položky z nich) známek nelze v žádném případě reklamovat.  Reklamové losy musí být vždy v původním stavu, jak byly vydraženy. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dní od uzavření smlouvy s provozovatele, v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy zprostředkovateli oznámeno písemně a odesláno do jeho sídla. V případě pochybnosti o pravosti známek, musí Provozovateli oznámeno písemně podezření na nepravost do 7 dní od převzetí, a v případě že kupující do 14 dní předloží znalecký posudek od filatelistického znalce, je následně Vydražitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Provozovatel bezodkladně převede celkovou cenu vydražené položky.

4.       Vydražené položky rozesíláme v cenném psaní po uhrazení částky, nebo na dobírku. U těžkých sbírek a do zahraničí může pořadatel poslání dobírky odmítnout. Poštovné a balné se připočítává k ceně. Aukční losy je nutné zaplatit do 10 dní po aukci, při nedodržení termínu je aukcionář oprávněn účtovat 2 %z částky za každý kalendářní měsíc. Po předchozí domluvě lze nakupovat na splátky, či zápočtem za známky dodané do proběhlé či následující aukce.

5.       Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží se řídí obecně platnými předpisy ČR a uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 2.

6.       Každý účastník aukce svou účastí v aukci vyjadřuje souhlas s aukčními podmínkami, všechny položky si lze prohlédnout před aukcí v uvedeném termínu. Účastník může dražit pouze na základě schválené registrace na našich webových stránkách, pořadatel je oprávněn neudělit souhlas ke dražbě. Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, v případě technického problému, který by nastal v průběhu online aukce

7.       Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídi stupnicí uvedenou.

 

0 Kč

90 Kč

10 Kč

100 Kč

280 Kč

20 Kč

300 Kč

950 Kč

50 Kč

1000 Kč

1900 Kč

100 Kč

2000 Kč

4800 Kč

200 Kč

5 000 Kč

14 500 Kč

500 Kč

15 000 Kč

39.000 Kč

1000 Kč

40.000 Kč

148 000 Kč

2000 Kč

150 000 Kč 

nad 500 000Kč 

500 000

5000 Kč

20000 Kč

 

8.       Pořadatel aukce je plátcem DPH a evidovaný v elektronické evidenci tržeb. Pro dodavatelé ze zemí mimo EU plat povinnost po paragrafu 90 celního sazebníku, uhradit sníženou 15 % DPH z konečné hodnoty prodaného zboží. Tato částka se odečítá z konečného vyúčtování.

9.       Provozovatel Filatelie Praha s.r.o., jejímž předmětem je aukční zprostředkování koupě a prodeje filatelistického zboží se řídí platnými předpisy a podle výše uvedených bodů. Provozovatel se zavazuje provést dražbu zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.  Popis položek dražby uvedených v aukci prováděn provozovatelem, provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vlastníky, popisy dělá podle svých odborných znalostí a podle svého nejlepšího vědomí, ale jejich správnost nemůže být zaručena. Provozovatel je oprávněn zrušit či nepovolit registraci dražiteli. Provozovatel si vyhrazuje právo v souladu paragrafu 1752 zák. číslo 89/2012 občanský zákoník na změnu, doplnění či zrušení jednotlivých ustanovení VOP, provozovatel se zavazuje zveřejnit ihned přiměřeným způsobem.

 

Podmínky pro účastníka aukce

10.   Pro účastníka aukce po internetu je nutná registrace, která se provádí na našich webových stránkách podle pokynů. www.filatelie-flaska.cz. Registrace musí být schválena aukcionářem. Jedná se zcela novou platformu systému, registrace musí být vytvořena znova a pak již bude platná pro všechny aukce a již nebude potřeba čekat na udělení souhlasu

Podmínky pro příjem zboží do aukce

11.   Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout, v případě dohody může aukcionář zajistit ověření pravosti, případně atest na náklady původního majitele. Na veškerý materiál převzatý do aukce obdrží majitel písemné potvrzení. U losů neprodaných a prodaných losů se může účtovat  poplatek 20 Kč + DPH, celkem tedy 24,2 Kč, jinak další jiné poplatky neúčtujeme.

12.   Pořadatel aukce je plátcem DPH, pro prodávající ze zemí mimo EU platí povinnost podle  paragrafu 90 celního sazebníku, uhradit sníženou 15 % sazbu DPH z konečné hodnoty prodaného zboží. Částku hradí aukcionář a odečítá ji z konečného vyúčtování zákazníka.

13.   Z prodaných losů si aukční firma odečítá provizi 0 – 10 % + 21 DPH z dosažené ceny, na základě smlouvy. Aukční losy jsou po přechozí dohodě vyplaceny do 6 dní, dle dohody lze vyplatit 80 % vyvolávací ceny při převzetí. Jinak se položky vyplací do 21 dní po aukci, v případě pochybnosti o pravosti, či nezaplacení položky klientem ,je pořadatel oprávněn pozdržet platbu.

14.   V případě, že majitel odstoupí od prodeje před pořádáním aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek 50 Kč + DPH a  5 % z vyvolávací ceny + DPH.

 

Ochrana osobních údajů

15.   Objednatel tímto uděluje zprostředkovateli dle zákona č.101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas ke zpracování a evidenci osobních údajů objednavatele, které zprostředkovateli v souvislosti s touto smlouvou poskytl, a to především za účelem zasílání nabídky služeb či informací.

16.   Objednatel zprostředkovateli výslovně uděluje souhlas k pořízení kopie občanského průkazu v souladu se zákonem.

 

Dodací podmínky

Zboží si můžete vyzvednout po obdržení vyúčtování osobně v naší prodejně zdarma.

Cena služby poštovného a balného : hodnota zásilky do 1000 Kč / doporučený dopis 70 Kč / hodnota zásilky 1000 Kč – 50 000 Kč cenný dopis 100 Kč / hodnota zásilka nad 50 000  cenný dopis 150 Kč.

Příplatek za dobírku 30 Kč. Posílání do zahraničí dle dohody. Posílání sbírek individuální dle hodnoty a váhy. U sbírek může být odmítnuto poslání na dobírku, do zahraničí na dobírku neposíláme.

 

 

Vysvětlivky / zkratky znalců

xx – nepoužitá – svěží lep bez nálepky

x – nepoužitá – lep s nálepkou či stopu po ní

(x) bez lepu

ZT – zkusmý tisk

DV – desková vada

Dč – deskové číslo

ST – spojené typy

zk. – zkoušeno

TL – tiskový list

PL – přepážkový list

pk. – průsvitka

dv – drobná vada

dvp – drobná vada papíru

dvl – drobná vada lepu

KVP – kvalita k prohlédnutí

kzy – krátké zuby

 

Be – Beneš

Fi – Fischmeister

Gi – Gilbert

Ka – Karásek

Kva – Kvasnička

Le – Lešetický

Mr – Mrňák

Pi – Pittermann

Stu – Stupka

Ša – Šablatúra

Št – Štolfa

Ška – Škaloud

Vr – Vrba