Aukční úspěchy

Zde najdete přehled zajímavých položek, který byly prodány v našich aukcích.

RV 163 - RV 166 ; vzácný hledaný Jehličkův přetisk - velmi vzácná série v perfektním stavu - navíc různé barvy přetisku ( ZT - zkusmé tisky ) : 5 h modrý přetisk, 10 h fialový, 15 h červený a 20 h černý - zkoušeno každá známka zkoušena mnoha znalci : Gilbert, Lešetický , Havlas a vlastnická značka - mimořádná série navíc v perfektním stavu ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 145 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
140 a DV + ST ; 125 h ultramarínová zoubkovaná, krajový 4 blok s deskovou vadu - krátká číslice 2 na ZP 80/2 - luxusní stav, pouze výrobní vráska na ZP 79/2 ; 4- blok obsahuje také spojené typy I + II - velmi vzácné a hledané - zkoušeno Gilbert Kvalita: XX
Dosažená cena: 76 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
140 Na ST, 125 h ultramarinová stříhaná ve 4- bloku se spojeným typem ! hledaný typ II se nachází na pravé horní známce a je spojený typ svislý je naprosto luxusní, 4 - blok je se svěžím lepem bez nálepky s velkým dřívkem na levé horní známce a s menším dřívkem nad ní - mimořádně hledaný celek ! zkoušeno Gilbert, Mrňák Kvalita: XX
Dosažená cena: 340 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
ZT, II. soutěž, KT, soutisk 14 otisků návrhů, z toho 10 hodnot realizováno, znamky emisí OR a Holubice jsou převrácené, OR i přeházené štočky, v barvě červené, zk. Gi, hledané a vzácné Kvalita: XX
Dosažená cena: 74 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
173 Ms ZT, vodorovné tříznámkové meziarší, červená 100 h, typ II, RZ 13 3/4, přeložené, mezi zoubky zpevněno, ze stejné sbírky jako meziarší Hav 1920 prodané v naší minulé červnové aukci, dochování tohoto meziarší katalog Pofis neuvádí ani nepředpokládá ! , Výskyt do 10 exemplářů ! zkoušeno Mahr, Karásek , atest Vrba, mimořádně vzácný exemplář ! Kvalita: (X)
Dosažená cena: 82 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
SO 5 b, typ II, červená ! katalog zatím uvádí červenou barvu pouze u základních Hradčan jako 7 b červená - s přetiskem So 1920 zatím neuvádí , mnohonásobně vzácnější než 7 b červená bez přetisku SO 1920 - 15 h, zk. Mr, Ka, Beneš, velmi vzácná známka Kvalita: XX
Dosažená cena: 88 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
SO 25 ZT, přetisk modrý ! , mimořádné s jinou barvou přetisku ! - TGM, hnědá 1000 h, zk. Ka, Ma, hledané Kvalita: XX
Dosažená cena: 42 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
RV 119 - RV 132 ; Skalický přetisk - kompletní série z významné staré sbírky ! zkoušeno různě i vícekrát Tribuna, Franěk, Lešetický, Eckstein - luxusní Kvalita: XX
Dosažená cena: 52 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
65 ; Doplatní známka z roku 1908 / 1913 - 2 h velká číslice s přetiskem typu II ;tento kus má dokonale centrovaný přetisk - původní lep bez nálepky s opravou při okraji známky - velmi dobrá kvalita, známka je zkoušena Lešetický, Mahr, Beneš, Vrba + Atest Vrba - , jedná se o jednu z nejvýznamějších základních československých známek s minimálním výskytem, zde navíc dobře centrovaná známka s dokonale centrovaným přetisk - krásný exemplář ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 660 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
95, typ II - Turul, hnědá 70 f , nejvzácnější typ II ! ( obdobně jako 1 f turul, stejný výskyt typu II ,jen katalog zatím nerozlišuje) zkoušeno Lešetický , Vrba a atest Vrba, vzácná a hledaná známka navíc v nejvzácnější typu II a v perfektní kvalitě ! poprvé v aukci ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 155 000 Kč
Vyvolávací cena: 46 000 Kč
Turul s přetiskem Hadi segély, a PČ 1919, druh přetisku F, typ IV, červená 10 + 2 f, zkoušeno Gilbert a atest Vrba, velmi vzácně se vyskytující známka, navíc drtivá většina nevydaných známek byla před přetištovaním podlepena- Velmi zřídka vyskytující známka - navíc v perfektní kvalitě, v této podobě známko jen několik exemplářů - poprvé v aukci ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 96 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
165 Ms ; 200 h černotisk svislé nepřeložené ! tříznámkové meziarší na nahnědlém papíru - zcela minimální výskyt těchto meziarších , navíc toto meziarší není nijak přeložené ( mezi známkami, ani v perforaci) ; výskyt těchto meziarší se odhaduje na 10 kusů, zkoušeno Vrba + Atest poprvé v aukci ! Kvalita: (X)
Dosažená cena: 84 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
SO 3, pravý dolní rohový 10 ti blok s počítadly, zelenomodrá 5 h, slabý výrobní ohyb, DV tečka v písmenu "S", zk. Beneš, velmi hezké - téměř neopakovatelný kus ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 44 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Pr 1 C, TA (4), Terezínská známka ve zmenšeném tiskovém archu, správné rozměry 132 mm x 110 mm, zelená zoubkování ŘZ 10 3/4 , vydáno pro reprezentativní účely a aršík byl darován pouze nejvyšším představitelům , dobrá kvalita - zachován minimální počet - velmi vzácné ! poprvé v aukci ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 210 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
L 33 - L 36 ; perfektní série Lázně - parádní kvalita ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
87 A, Osvobozené divadlo, aršík s velkým posunem perforace směrem nahoru perforována pouze 1/3 známky, naprosto mimořádné !,( luxusní nečistota pouze skeneru) - katalogy neuvádí Kvalita: XX
Dosažená cena: 42 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
2747 B Aršík 20 Kč Paar, typ II - neperforovaný, velmi dobrá kvalita s neporušeným lepem, na lepu na dolním okraji slabá hnědá šmouda - velmi vzácný aršík se zcecla ojedinělým výskytem, - atest Arbeit a Atest Aksamit, dosud byly známy pouze čtyři exempláře ve stálých, významných sbírkách, jedná se o pátý známý kus! zcela ojedinělé! Kvalita: XX
Dosažená cena: 205 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
1217 - 25, PL (10), Motýli, kompletní řada ! , 15 h bez podpisu, jinak vše s podpisem ! hodnoty 20 h - 2 Kč s podpisy autora a rytce (M.Švabinský, J.Schmidt), 20 h- A1.3 (DV na ZP8), 30 h-B1.1, 40h-B1.1, 60h-A1.1, 80h-B1.1 (DV na ZP 10, tečka), 1Kč-B1.1, 1,60Kč-A1.2, 2Kč-A1.3 (retuš na ZP 4)- s podpisy ojedinělé ! z význámné sbírky ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 70 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
1217, typ II, PL (10), Motýli, 15 h, hledaný II. typ - prorytá (šrafovaná křídla), s podpisem rytce a autora (J.Schmidt, M.Švabinský), lehce povolené v perforaci, a dvě tečky v lepu vzácné a hledaný desetiblok ! s podpisy zcela výjimečné ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
141, TGM, pravý horní 20 ti blok, šedá 500 h, na ZP 39,40 DV, mimořádné, nálepky na okraji mimo známky, v takto velkých blocích se tato známka prakticky nevyskytuje, naprosto špičkové Kvalita: XX
Dosažená cena: 31 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 400 Kč
2 H modrý nevydaný Merkur s levým okrajem - typ I , dvl - zkoušeno Karásek + Atest Vrba - velmi hledaná známka! vzácný exemplář s levým okrajem v nadprůměrné kvalitě ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 170 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Rakousko - 1851, Fe. č. 8, typ Ib, tzv. růžový Merkur 30 Kr, na části adresního lístku, datumové razítko " 17/11 " , na levě straně lehce zastřiženo, ostatní strany krásné střihy, především pravá. Hezká barva s jasně vystupujícím reliéfem, zk. a atest Ferchenbauer,v atestu napsáno : Velmi hezký kus nedostupní známky ! Zcela jedinečná příležitost k získání ikonického růžového Merkura, jež patří k evropským raritám a nejvzácnějším používaným známkách na našem území! Vyvoláváno pod dosahované ceny v evropských aukcí - katalogová cena na celé pásce 40 000 euro Kvalita: ražené
Dosažená cena: 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Rakousko - 1851, Fe. č. 7, typ Ib, světle okrově žlutý Merkur 6 Kr na části adresního lístku, se silným otiskem psaného razítka " Zwettl " na části novin do Zwettlu, dobré střihy, zejména na dvou stranách s částí sousedních známek, atest Steinerv atestu napsáno : Velmi hezký kus nedostupní známky ! Zcela jedinečná příležitost k získání ikonického žlutého Merkura, jež patří k evropským raritám a nejvzácnějším používaným známkách na našem území! Vyvoláváno pod dosahované ceny v evropských aukcí - katalogová cena na celé pásce 35 000 euro Kvalita: ražené
Dosažená cena: 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
SO 24 - 5 Na, 500 h a 1000 h nezoubkované, přetisk převrácený, TGM,drobná vada lepu a oprava lepu zkoušeno Karásek, Stupka - zcela mimořádné ! Kvalita: X
Dosažená cena: 78 000 Kč
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
129 Py doleva rok 1908/9; 12 f černé číslo typ I - zkoušeno Mrňák, Karásek, Gilbert, Tribuna, Pofis - nádherný, vzácný exemplář v zcela perfektní kvalitě! Kvalita: XX
Dosažená cena: 320 000 Kč
Vyvolávací cena: 140 000 Kč
128 Pz rok 1914 ; 5 f černé číslo typ I - zkoušeno Mrňák, Lešetický, Karásek - nádherný exemplář s dokonale centrovaným přetiskem Kvalita: XX
Dosažená cena: 140 000 Kč
Vyvolávací cena: 44 000 Kč
12 Mp ; 30 h žlutá přeložené meziarší s lehkou nálepkou při okraji známky, jedno z nejvzácnejších hradčanských meziarší - krásný exemplář v dobré kvalitě, poprvé v aukci ! Atest Vrba Kvalita: X
Dosažená cena: 84 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
SO 2 DV - 3h přetisk pro spěšné známky s deskovou vadou s přetiskem SO 1990 !!! Katalog Pofis cena proškrnuta - ( Monografie uvádí, ale autorům katalogu Pofis nebyla předložena) známka konzultovaná s panem Zděnkem Filípkem - ZP 15/ TD I - jedná se o zcela mimořádně vzácnou známku - výskyt do 4 kusů ! zkoušeno Lešetický, Gilbert Kvalita: XX
Dosažená cena: 225 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
1222 PL (10) Typ II ; 80 h Motýl ve velmi hledaném typu II ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 105 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
SO 5 Ba, typ II, ZP 4/VII ! hnědočervená 15 h, zk. Mr., vzácná a hledaná známka navíc v sedmé tiskové desce ! hledaný exemplář ze stejné sbírky jako následující los Kvalita: XX
Dosažená cena: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
187 C ; 40 h oranžová se sdruženým zoubkování HZ 13 3/4 : 13 1/2 + ŘZ 13/4 - zkoušeno Gilbert, Vrba - vzácný luxusní kus ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 27 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 600 Kč
189 Ax) P4 - 60h fialová (světlý odstín) pergamenový papír s průsvitkou P4 - zkoušeno Pittermann Kvalita: XX
Dosažená cena: 31 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
57 C, typ III, přetisk modrý, obdélník 2 h hnědočervená, smíšené zoubkování ŘZ 11 1/2 : 12 1/, zk. Gi, Ka, atest Karásek, velmi vzácná a hledaná známka ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 86 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
107 a ; ženci, 20 f, Magyar Posta - typ II přetisku ; jedna z velmi hledaných a ikonických známek PČ 1919 - prodáváme jako takřka neznatelná stopa po nálepce, - zkoušeno Lešetický, Mikulski + Atest Mikulski ( psáno ve velmi dobré kvalitě původní lep svěží bez nálepky) - vzácný a hledaný ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 350 000 Kč
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
L 2 A STS ; 500h letecký krajový 4 - blok ŘZ 13 3/ 4 ; krajový kus s levým okrajem - spojené typy spirál ZP 32 / II TD; - je známo maximálně do 5 exemplářů, tento kus je pravděpodobně nejkvalitnější ! - bez jakékoliv znalecké značky ( lze nechat zprostředkovat Atest Vrba za poplatek znalce) - krásný exemplář, vzácnější než nezoubkovaný, zoubkované známky jsou chatrnější a proto jsou výskytem vzácnejší ) - jedná se o jednu z nejzvýznamějích položek emise Hradčany letecké ! navíc v perfektním stavu, naprosto mimořádná a neopakovatelná nabídka Kvalita: XX
Dosažená cena: 680 000 Kč
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
SO 21 PP ; 400 h s červeným převráceným přetiskem - zcela mimální výskyt ; zk. Karásek Kvalita: XX
Dosažená cena: 34 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 200 Kč
SO A (5) N ; 15 h HZ 13 3/4 : 13 1/2 s převráceným přetiskem - ZP 63/ I - zkoušeno Lešetický, Stupka, Karásek - zcela mimořádná známka - katalog zatím ani neuvádí Kvalita: XX
Dosažená cena: 33 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 4000 Kč
A 111 Pofis, Mi. Bl. I, Heydrichův aršík / Heydrich Block /, rok vydání 1943, svěží původní lep, rozměr 100 x 148 mm, číslo aršíku "353", náklad pouze 1.000 ks, velmi dobrá kvalita, naprosto panenský stav, bez značek !, zcela mimořádná nabídka aršíku v bezvadné kvalitě , dle katalogů nejcennější aršík světové filatelie, chybí v naprosté většině i velkých sbírek Kvalita: XX
Dosažená cena: 700 000 Kč
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Rakousko - Mi. 200 - 3 I U, znak, tmavé barvy - úzké formáty ! 25 mm x 30 mm ! ,( pofis pro pč 1919 48 Ia úzká ! ,49Ia úzká ! , 50Ia úzká , 51 ay - úzká ) - kompletní řada stříhaných hledaných úzkých známek - velmi vzácné ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 37 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
130, Py doleva, typ IV, doplatní černá čísla, 50 f, zk. Le,Tri, Mr, nadpruměrná dobrá kvalita u maďarských známek ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 48 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
30 F šedá 75 h, zk. Gi,Mr, hledaná známka Kvalita: XX
Dosažená cena: 42 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
SO 18 ZT ; 120 h šedá s modrým přetiskem - mimořádně vzácné ; zk. Gilbert, Karásek Kvalita: XX
Dosažená cena: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 200 Kč
32 E fialová , ŘZ 10 1/2, zk. Gilbert, Mrńák,Ka, tato známka patří k nejvzácnějším a katalogově je nejdražší známka celé emise Legionářské ,! vzácné - Atest Vrba Kvalita: XX
Dosažená cena: 110 000 Kč
Vyvolávací cena: 27 000 Kč
83 a + 83 b ; 1 h Porto ve 4- bloku spojené široké + úzké " O " - úzké "O", pravá horní známka ( typ I) ; 4 blok spojené typy II,I + II, I - zkoušeno Karásek - krásný exemplář ve 4- bloku ojedinělý výskyt , mimořádná nabídka Kvalita: XX
Dosažená cena: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
143 B ; 5 h modrá - ŘZ 13 3/4 - zk. Gilbert + Atest Vrba - luxusní vzácná známka Kvalita: XX
Dosažená cena: 66 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
148 A, oranžová, 20 h, ojedinělá sestava rohových 4 bloků a známek s DZ, celkem 111 ks včetně odchylek, naprosto mimořádný komplet a de facto neopakovatelná nabídka - vše nafoceno Kvalita: XX
Dosažená cena: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
564 A, aršík lešení, deska B/22, typ IIIa, jeden z nejvzácnějších aršíků této emise, lehké šmouhy od tiskové barvy, přiloženo vyjádření RNDr Hauptman - vzácné Kvalita: XX
Dosažená cena: 44 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
564 A, nerozřezaný soutisk dvou aršíků s nápisy 19 a 17, typ XIII, s tiskem části aršíku na originálním papíru s lepem, rozměr 120 x 203 mm, výskyt v několika málo exemplářích - lze zprostředkovat Atest Kvalita: XX
Dosažená cena: 84 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
27 Da, světle zelená 15 h, zk. Mr, jedna z nejvzácnějších legionářských známek - luxusní ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 88 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
31 E, hnědofialová 100 h, zk. Gi, Mr, vzácná a hledaná známka - přesně tento kus je vyobrazen v Monografi na straně 21 Kvalita: XX
Dosažená cena: 110 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
37 STB / STD 12 halířů pravý dolní rohový 9- ti blok ( ZP 78,79,80,88,89,90,98,99,100 / TD II ; Obsahující podtypy 37 IIa + 37 IIa ; ZP 90 + 100 / TD 2. Blok obsahuje kombinaci dvoupásek spojeného podtypu 37 STB svislá dvoupáska + spojeného podtypu 37 STB vodorovná dvoupáska: kat. cena Pofis pro dvoupásky kurzívou 140 000 Kč či spojené podtypy IIa + IIa - 37 STD - Kat. Pofis kurzívou 130 000 Kč - jen zcela nepatrně několik zahnědlých zoubků, všechny známky mají plný obtisk přetisku, původní lep bez jakékoliv nálepky či vady - zkoušeno (lze nechat zprostředovat Fotoatest) - Velmi vzácné ! poprvé v aukci ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 125 000 Kč
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
SO 5 b Typ I ; 15 h červená nezoubkovaná s otevřenou spirálou ZP 49/ I , krásný tmavý odstín - Atest Vrba zcela mimořádný kus, luxusní exemplář ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 110 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
PP 1 ; 10 kop modrá - luxusní stav ! - zkoušeno Lešetický, Franěk, Tribuna, Mrňák, Karasek + Atest Vrba - krásný exemplář Kvalita: XX
Dosažená cena: 90 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
611 PL (10), Jirásek, velmi hledaný 10 ti blok - luxusní kvalita Kvalita: XX
Dosažená cena: 54 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
DL 10, 10 ti pás 1,20 K modrá, DČ 3-40, x-y, vzácné Kvalita: XX
Dosažená cena: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 800 Kč
13 N, horní krajová dvoupáska 30 h fialová, meziodstín tzv. šeříková - velmi vzácná barva ! , zk. Tri,Hi,Stu, v tomto celku ve dvoupásce s horním okrajem ojedinělý výskyt Kvalita: XX
Dosažená cena: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
L 2 B dlouhá příčka ! ; 500h s podtypem příčky ZP 46/II. TD. Příčky, či otevřené spirály v hřebenovém zoubkování jsou mnohokrát vzácnější než v řádkovém zoubkování a téměř se na trhu nevyskytují. Atest Vrba - Velmi vzácná známka, krásně centrovaná v perfektní kvalitě ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 132 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
SO 5 b , typ II, příčkový typ, 15 h červená, ZP 4/I. TD. Krásná, svěží a velmi vzácně v tomto odstínu se vyskytující známka, zk. + atest Vrba, mimořádná nabídka Kvalita: XX
Dosažená cena: 86 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Pr 1A TA, Terezín, tiskový arch, ŘZ 11 1/2, zk. Gi, naprosto ojedinělá a mimořádná nabidka. Arch je ve velmi dobré kvalitě, jen pravý okraj mimo známky vykazuje pouze nevýznamné oddělení několika perforačních otvorů, arch le luxusní, nepřeložený. chybí ve většině velkých a specializovaných sbírek, Atest Nygrýn - vyvoláváme za velmi příznivou cenu - katalogová cena Pofis - 400 000,- ; poprvé v aukci . Jedná se o jednu z nejvzácnějších a nejhledanějších věcí Protektorátu ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 335 000 Kč
Vyvolávací cena: 290 000 Kč
L 3 A 28/1000 fialová, ŘZ 13 3/4, dvl, zk. Gi,Vr, atest Vr, velmi vzácná a hledaná známka - perfektně centrováná - nádherný exemplář Kvalita: XX
Dosažená cena: 36 000 Kč
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
8 Mp nepřeložené,2 zn. meziarší 20 h modrozelená ( náznak přeložený) ale nepřeložené , zk. Gi, hledané, nepřeložená meziarší jsou vzácná ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
32 D ; matka s dítětem 120 h, fialová zk. Gilbert Kvalita: XX
Dosažená cena: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 600 Kč
58 C Typ II ; vzácné smíšené zoubkování 11 1/2 : 12 1/2 - zk. Wallner + Atest Vrba Kvalita: XX
Dosažená cena: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
99 typ IV,krajový kus 10 f červená, výrobní ohyb - bílé číslo, zk Le, vzácná známka - s počítadlem mimořádné ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 31 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
158 B, hnědá 100 h, pravý dolní rohový4 blok s DZ - 4 vrypy v rámu, zk. Vr, vzácné a hledané Kvalita: XX
Dosažená cena: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
229 x,bez průsvitky, pergamenový papír, 2 Kč modrá, zk. Kraus , Stu, velmi hledaná známka Kvalita: XX
Dosažená cena: 17 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
NV 5 Sokol v letu 20 h modrá, rohové čtyřbloky, sestava párů s DZ (9 ks ) zajímavé Kvalita: XX
Dosažená cena: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 400 Kč
PP 2 - 4, krajové, nezoubkované 4 bloky, všechny s DZ ! Kvalita: XX
Dosažená cena: 11 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 400 Kč
9 N příčkový podtyp 20 h karmínová ZP 96/I. TD, na archu pouze 1 x - mnohem vzácnější než příčkový typ - zk.Vrba - mimořádně vzácná známka navíc s počítadlem ! atest Vrba Kvalita: XX
Dosažená cena: 128 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
7 b červená - typ I, ZP 92/I. TD, 15 h červená otevřená spirála Typ I - krajová známka s počítadlem 15 h červená, zcela mimořádná kombinace ( 15 h červená s počítadlem ! a červená Typ I ! ) Katalog Klim speciál Hradčany Typ I proškrnuto ( výskyt není znám) v této podobě nám první známý kus - Atest Vrba 2019 Kvalita: XX
Dosažená cena: 106 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
L 14 C ; 20 Kč šedomodrá ŘZ 13 3/4 : 12 1/4 ; zkoušeno ; 1 x kzy - velmi vzácná známka ! s okrajem naprosto ojedinělé ! - nádherný exemplář Kvalita: XX
Dosažená cena: 62 000 Kč
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
89 z typ IV, Turul 1 f šedá, velmi hezky centrovaná známka známka i přetisk což katalog oceňuje + 20 % , typické nečisté zoubkování, místy kratší zoubky,dvl, zk. Le, Vr, atest Vrba, nádherný vzácný, hledaný exemplář v nadstandartní kvalitě Kvalita: XX
Dosažená cena: 66 000 Kč
Vyvolávací cena: 54 000 Kč
TGM 1920, 50 h červená v aršíkové úpravě s neopracovanými okraji,knihtisk, rozměr 27x19 mm, atest Vrba Kvalita: XX
Dosažená cena: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
DL 57 + DL 55 dvouznámkové nevydané vodorovné meziarší 20 + 50, zk.Gi, velmi vzácné, v katalogu podceněno Kvalita: XX
Dosažená cena: 56 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
SK 3 - 4, Příjezd prezidenta Masaryka, 10h modrá s dvp + 20 h s lehkou stopou po nálepce,zk.Gi, atest Vrba, velmi vzácná a hledaná řada, chybí ve většině sbírek - velmi dobrá kvalita - mimořádně vzácná série ! Kvalita: X
Dosažená cena: 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 68 000 Kč
II. Pražský přetisk, 5 h zelená, trojúhelník se 4 kupony a okrajem vpravo, přetisk v převrácené poloze na kuponu s okrajem + obtisk, dekorativní a vzácná páska, zk. Gi Kvalita: XX
Dosažená cena: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 600 Kč
2663 N ; Los Angeles - známka připravovaná k Olympijským hrám - LOH Los Angeles 1984 ; krásný kus / Atest Vychroň - hledané Kvalita: (X)
Dosažená cena: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
1219 ; PL 10 - NEZOUBKOVANÝ desetiblok - zkusmý tisk 30h halířů motýli v černé barvě na okraji desetibloku - podpis Autora - Max Švabinského - zkoušeno Gilbert + Atest Vychroň Kvalita: (X)
Dosažená cena: 52 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
59 typ II, 10 Heller červený merkur,dvl - vzácná a hledaná známka, zk.Kovář + atest Vrba- v této velmi hezké kvalitě mimořádná nabídka - nádherný exemplář Kvalita: XX
Dosažená cena: 64 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
DL 60 + DL 60 čtyřznámkové nevydané svislé meziarší 50 + 50, zk.Gi, velmi vzácné, v katalogu podceněno Kvalita: XX
Dosažená cena: 37 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
146 C ležmý hřeben 10 h olivová v kompletním v polovině rozpůleném archu. Mimořádná nabídka, velmi řídký výskyt v tomto celku se na trhu vyskytuje jen několik exemplářů. Lehce pomačkané okraje. Katalogová cena 136000,- . Ex Hirsch - Atest Vrba Kvalita: XX
Dosažená cena: 94 000 Kč
Vyvolávací cena: 94 000 Kč
SO 18a světle šedá 120 h, zk. Ka, v katalogu podceněno, hledaná známka Kvalita: XX