Ochrana osobních údajů

Svoji registrací uděluji souhlas a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je uvedl v Registraci na webové stránce www.filatelie-flaska.cz byly použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Správcem údajů :  Filatelie Praha s.r.o., Sokolská 66/1605 – 120 00 Praha, IČ 04506537  - Spisová značka: C 248738 vedená u Městského soudu v Praze.

Potvrzením pole pro zaškrtnutí stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů a výslovně s nimi souhlasím, a zcela dobrovolně souhlasím a poskytuji kopii občanského průkazu v souladu s § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech či číslo občanského průkazu či se dostavím do sídla firmy s kopií občanského průkazu.  S informacemi o zpracování, nakládání a délkou uchování mých osobních údajů a mých právech, jsem se seznámil dříve, než jsem je poskytnul. Osobní údaje jsou citlivé informace o osobě a proto jim náleží náležitá právní ochrana. 

Poskytnutím kopie občanského průkazu, za účelem vyslovení prokazatelného souhlasu podle § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S informacemi o zpracování, nakládání, uchování a právech jsem se seznámil před jejich poskytnutím

Správce údajů se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity jen pro účely k tomu určených.

Účely pro poskytnutí se myslí zákonná povinnost, či údaje potřebné pro uskutečnění dražby, objednávky, zpracování materiálu či dalších souvisejících činností k účelu obchodního styku.

Správce udělením souhlasu dostává právo poslat informaci pouze o své činnosti.

Osobní údaje budou využity podle obchodním zvyklostí plynoucí ze zákona, z všeobecné obchodní praxe a specifické obchodní praxe související s nákupem, prodejem a zprostředkování sběratelského materiálu.

Poskytnutí údajů je právním jednání dobrovolným. Osobní údaje jsou citlivé informace o osobě a proto jim náleží náležitá právní ochrana pramenící z evropské  a české právní úpravy.