2824

58 Ab, typ II, přetisk modrý, řz 12 1/2, obdélník, zelená 5 h, zk. Lešetický, Mrňák, Gilbert, Vrba a atest Vrba, Známka s originálním lepem a nepatrnou stopou po nálepce, velmi vzácná a v katalogu podceněná známka, byl přetištěn pouze jeden arch!

Quality: X
 Auctioned
End of limit collection: 16.06.2024 07:45
Hammer price: Available after login
Starting price: 60 000 CZK