2968

100 h N, doplatní velká čísla, 100 h červená s přetiskem PČ 1919, druh přetisku D, typ I, zkoušeno Lešetický, Vrba a atest Vrba, známka s reparovaným lepem - mimořádně vzácná známka! většinou posunuté přetisky, velmi vzácné

Quality: X
 Auctioned
End of limit collection: 21.04.2024 08:00
Hammer price: Available after login
Starting price: 70 000 CZK