2694

2 Ms, čtyřznámkové, přeložené, stejnosměrné meziarší, fialová 3 h, dřívko, zkoušeno Gilbert, hezké a hledané

Quality: XX
 Auctioned
End of limit collection: 21.04.2024 08:00
Hammer price: Available after login
Starting price: 20 000 CZK