63

RV 65 P, Marešův přetisk červený, převrácený! 5 h zelená, zkoušeno Mareš, Vrba

Quality: XX
 Auctioned
End of limit collection: 03.03.2024 08:00
Hammer price: Available after login
Starting price: 1 600 CZK