60

RV 62 P, Marešův přetisk červený, převrácený! 2 h obdélník, hnědočervená, zkoušeno Mareš, Vrba

Quality: XX
 Auctioned
End of limit collection: 03.03.2024 08:00
Hammer price: Available after login
Starting price: 600 CZK