57

RV 54 PP, Marešův přetisk (Hlubocké vydání), převrácený, modrá 60h, zkoušeno, Mareš, Vrba

Quality: X
 Auctioned
End of limit collection: 03.03.2024 08:00
Hammer price: Available after login
Starting price: 250 CZK