80

RV 132, Skalický přetisk, oranžová 2 f, zkoušeno Vrba

Quality: X
 Auctioned
End of limit collection: 03.03.2024 08:00
Hammer price: Available after login
Starting price: 700 CZK