113

RV 150, Šrobárův přetisk, Zita, olivová 40 f, zkoušeno Gilbert, Vrba - vzácná hodnota! stěžejní známka série, navíc v luxusním stavu

Quality: XX
 Auctioned
End of limit collection: 17.12.2023 07:45
Hammer price: Available after login
Starting price: 1 000 CZK