650

83 ST, PORTO, 1 h šedá, typ I+I, vodorovná dvoupáska se spojeným typem úzké a široké "O", zkoušeno Gilbert, Vrba, hledané

Quality: X/XX
 Auctioned
End of limit collection: 17.12.2023 07:45
Hammer price: Available after login
Starting price: 15 000 CZK