690

130, Typ I , průsvitka Pz, doplatní černá čísla, 50f, zkoušena Lešetický, Šula, Gilbert

Quality: X
 Auctioned
End of limit collection: 17.12.2023 07:45
Hammer price: Available after login
Starting price: 12 000 CZK