118

Sestava 4 ústřižků se souběžnými známkami uherského původu ve smíšené frankatuře se známkami Hradčany, různá popřevratová razítka.

Cena: 351 Kč
Tato položka již není dostupná.