1

558 - 61 TL (12), celostátní výstava známek PRAHA 1950, soutisk dvanácti známek, mimořádný, luxusní exemplář ! rozměry 120 mm x 202 mm. Velmi řídký výskyt, chybí v naprosté většině i velkých sbirek ČSSR II. Mimořádná a ojedinělá nabídka.

Kvalita: XX
Aktuální cena: 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč