Pozvánka na libereckou výstavu známek 25.-29.9.2019 Přidáno: 17. 9. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na libeberckou výstavu známek, kde mimojiné uvidíte i vzácný exemplář známky 30h světle fialová, HZ 13 ¾ : 13 ½

Dnes není pochyb o tom, že sběratelsky hodnotnější jsou známky čisté, nejlépe když jsou s původním lepem  bez stopy po nálepce, samozřejmě  bez různých oprav. U drtivé většiny známek samozřejmě toto pravidlo platí, ale jak se lidově říká výjimka potvrzuje pravidlo a zrovna u emise Hradčany takové případy existují. Jak je již z nadpisu patrno v článku bych se chtěl zabývat hodnotou 30h světle fialová, HZ 13 ¾ : 13 ½, katalogové číslo POFIS 13 A. Ale pojďme začít od úplného začátku vzniku různých rozměrů perforací u této známky.

Pokud si budete známku chtít koupit nebo ji někde najdete, v naprosté většině všech nálezů této hodnoty se setkáme s běžnou (a také nejlevnější) variantou 13 B – se známkou zoubkovanou  hřebenovou perforací 11 ¾. Známky byly perforovány automatickým perforačním strojem pro již zmíněné hřebenové zoubkování. Jenže stroj nebyl bezporuchový a tak v rámci dodržení časového plánu musela být hodnota zoubkovaná na jiných strojích. Jestli měl být celý náklad této hodnoty opatřen tímto druhem perforace můžeme dnes jen spekulovat, ale jistě můžeme tvrdit, že kvůli zhoršující se závadě na automatickém perforačním stroji, vznikly tzv. nouzová zoubkování (řádkové 13 ¾, 11 ½, 11 ½ : 13 ¾; hřebenové 13 ¾ : 13 ½ a sdružené HZ 11 ¾ + ŘZ 11 1/2 , HZ 11 ¾ + ŘZ 13 ¾). Z těchto “nouzových perforací“ se v neupotřebeném stavu nejčastěji vyskytuje již několikrát zmíněná hodnota ve světlém barevném odstínu právě v HZ 13 ¾ : 13 ½, ale u razítkované tomu tak není, tam je výskytem nejčastější (paradoxně v katalogu dražší) tmavě-fialový odstín v HZ 13 ¾ : 13 ½.

A teď již k vzácnému exempláři, které si jistě zaslouží zveřejnění. Samotné razítkované známky jsou známy v jednotkách kusů, já jsem za dobu svého sbírání na vlastní oči viděl dvě, z nichž jednu vlastním. Najít tuto známku na dokladu poštovní přepravy je takřka nemožné (!). Ale jak už jsem jednou použil, výjimka potvrzuje pravidlo. V nedávné době jsem si měl možnost prohlédnout níže vyobrazený ústřižek balíkové průvodky vyplacený na zadní straně mimo jiné právě 30h HZ 13 ¾ : 13 ½! Ústřižek je opatřen garančním certifikátem Beneš a celkově je v krásném stavu, nese razítka poštovního úřadu BEROUN na MORAVĚ  s daty 18. XII. 1920. Po konzultaci se specialisty v  oboru jsem nakonec zjistil, že údajně existuje ještě jeden poštovní doklad s touto známkou, avšak jedná se “pouze“ o výstřižek z ústřižku průvodky. Vyobrazený exemplář je tedy nejlepším známým dokladem poštovní přepravy u této známky v tomto vzácném zoubkování.

Nakonec se vrátím ke katalogovému záznamu. Jak jsem již psal, v posledním katalogu POFIS je tato známka oceněna levněji ve světlém (3000Kč) než tmavém odstínu (4000Kč). Tento záznam ovšem vůbec neodpovídá vzácnosti výskytu! Doufejme, že v připravovaném vydání katalogu budou ceny u razítkovaných známek více věrohodné. Závěrem bych rád oznámil, že vyobrazený exemplář si bude možné prohlédnout na výstavě poštovních známek v Liberci v exponátu pana inženýra Richarda Flašky, která se bude konat od 25. do 29. září. Všichni jste srdečně zváni, tak se určitě přijďte podívat :-)

Václav Adam