Katalog zářijové online aukce Přidáno: 27. 8. 2019

Přinášíme vám kompletní informace o následující aukci, která se bude konat 22. září od 8:30.

Vážené dámy, přátelé, sběratelé a investoři,

rád bych Vás pozval na zářijovou aukci, která se uskuteční dne 22. září 2019. Chtěl bych poděkovat všem dodavatelům za jejich četné příspěvky, které poskytují naší aukci tolik potřebnou variabilitu, a rád bych poprosil naše současné a budoucí dodavatele o materiál do naší zimní aukce. Ale již k samotné aukci.

U revolučních známek se objeví Jehličkův přetisk, nabídka Hradčan bude znovu pestrá (400 položek). Nalezneme zde např. 13Na, 15h hnědočervená či červená a navíc v TD 7! či 120h světlá ve 4- bloku, velké množství 4- bloků, odstínů a počítadel. U Legionářských známek sběratelům nabídneme např. vzácné zoubkování 30 E, které je opatřeno zkušební značkou Vrba – ověřeno v dnešní době.

Již tradičně bude taky velmi široce zastoupena stěžejní emise: Pošta Československá 1919. Můžeme se zájmem sledovat, zda obdobné známky, které byly prodány v naší minulé aukci: trojúhelník 56 (kat. cena 37.000 Kč; prodáno za 56.000 Kč + provize 15 %, vč. DPH) či 51 ax (kat. cena 12.000 Kč; prodáno za 27.000 Kč + provize 15 %, vč. DPH), budou této ceny znovu dosahovat či o kolik převyšovat.

Mimo výše uvedených známek budou nabídnuty také: 49Ia – 3 koruna (32.000 Kč), 59 – červený merkur (55.000 Kč), 71 -  50h velké číslo (28.000 Kč), 118 - 10 koruna parlament (33.000 Kč) či 125 průsvitka Py – bez lomů! (15.000 Kč) či 127 – 2 f černé číslo či 95 -  70 f Turul.  

Aukce ukáže, o kolik desítek procent překonají své staré katalogové záznamy a dosažené výsledky jistě poslouží pro autory nového katalogu ČSR I – POFIS, který by měl vyjít v řádu několika měsíců a očekává se navýšení katalogových cen s odrazem na tržní ceny.

Osvobozená Republika nabízí 154 B typ I ve 4 – bloku, či dekorativní střihaná 2 -páska 50h zelená.

 

Pomyslným zlatým hřebem aukce jsou archy po panu Hirschovi, prvorepublikovém znalci a obchodníkovi.

V první řadě unikátní arch 154 C ležmý hřeben, kde jen samostatná známka má kat. cena 1200 Kč a známka krajová 2400 Kč, jedná se pravděpodobně o nejdražší známku v archu, která kdy byla veřejně nabízená. Vyvolávací cena byla stanovena na 130 000 Kč, na trhu se ani obdobný kus ještě neobjevil, objevují se archy Hradčan, kde ceny dosahují v archu 100 – 300 % nad katalogovou cenu známek, katalogově srovnatelná známka v emise Hradčany (např. 26a, či  7 E ) by zcela jistě dosahovaly v archu ceny řádu statisíců korun, u Emise Osvobozená Republika je to jen otázka času, než sběratelé a investoři rozšíří svůj archový záběr o další emise, či aukce ukáže jestli již rozšířili. Jedná se o neopakovatelnou nabídku pro každého sběratele a zároveň je to mimořádná investiční příležitost s vysokým potenciálem.

Z emise Masaryk 1923 - 1925 v naší aukci bude možné koupit velké množství typů a průsvitek, solidně jsou zastoupeny všechny pozdější emise, za zmínku stojí alespoň ikonické aršíky Kde domov můj.

Volně se přehoupneme k odpolední  části aukce – a to k leteckým známkám. U této emise se mimo jiné objeví vzácné řádkové zoubkování L3A, zoubkovaná série ve 4 – blocích a mnoho zkusmých tisků včetně rytiny i zepelínových dopisů. Doplatní emise je zastoupena mnoha archy, včetně koncové hodnoty DL 41 – 200/500h.

Emise SO 1920 bude pro sběratele mimořádně zajímavá, bude nabídnuta SO 5 B v barvě červené! Katalog Pofis tento barevný odstín vůbec neuvádí ani nepřepokládá (50 000 Kč). V této části aukce jsou bohatě zastoupeny archy a větší celky známek Hradčany s přetiskem SO 1920. Zejména nabízené archy vyšších hodnot jsou sběratelským lákadlem a jejich dražba bude určitě velice zajímavá. Zmíněné archy pocházejí stejně jak unikátní arch ležmého hřebene z pozůstalosti po panu Hirschovi.

Období protektorátu nabízí  mnoho variant známky Terezína, Slovenský štát nabízí kompletní arch červený Hlinka (kat. cena 9000 euro) či novinovou NV 20 x s vod. rastrem.

V kategorii desetibloky můžeme exkluzivně nabídnout desetiblok  Jirásek ve světle modré barvě – Pl 611 b, který nebyl dlouhá léta nabízen a jedná se o neopakovatelnou nabídku pro sběratele či investory k akvizici tohoto mimořádného barevného odstínu a nejvzácnější desetiblok z ČSSR II. Z dalších desetibloků stojí jistě za zmínku Letecké desetibloky Lázně (L 33 – L 36), desetiblok 1Kč Tokio se širokým okrajem či v poslední době populární desetiblok Indián. Z kategorie ČSSR II sběratelům určitě neujdou Košické kříže, sestavy rytin či otisk rytiny dvou aršíků (A 1268), revoluční 1945 nabízí  široké spektrum sérií z významné zahraniční sbírky.

V důsledku velkého zájmu sběratelů a investorů o investiční položky naše firma nabízí pečlivě vybrané významné známky ze zahraniční oblasti.

Ze zámoří nabídneme vzácné letecké známky Japonska (1700 euro), či čínský aršík a mimořádně vzácnou a kvalitní nepřeloženou 5pásku Mao – která je v katalogu oproti jiným známkám Číny podceněna (11 000 euro).

Z anglických kolonií nabídneme sérii Bornea SG 214 – 34 s červeným křížem, z kanady Nova Scotia (18 000 liber) či tři kusy z oblíbené destinace Mauricius.

Evropa je zastoupena francouzskými koloniemi, nabízí raženou ruskou 1, ale také neraženou 1 z Polska č 1 i z Anglie. Stříhané známky z Monaka, které katalog Michel ani neuvádí, ale také zajímavé známky z Polska, Jugoslávie, Ruska či unikátní osmiblok z území Memel – osmiblok je opatřen novým atestem (rok 2019) od věhlasného německého znalce a oproti minulé aukci je nabízen za značně sníženou cenu.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na prohlídky nabízených losů, které se uskuteční v sídle firmy v ulici Sokolská 1605/66 na Praze 2 – mezi stanicemi metra C Muzeum a I. P. Pavlova. Dále bych Vás velmi rád samozřejmě pozval na samotnou aukci, do které jsme zařadili téměř  2700 položek ze všech oblastí a při jejich zpracování a popisu jsme se snažili o co nejlepší popis a specifikaci nabízeného materiálu.

Doufám, že Vás naše v pořadí již třetí aukce osloví a zachováte nám svou přízeň.  


Mgr. Petr Flaška a spol.
 
 

PROHLÉDNOUT KATALOG
 


Začátek on-line aukce: Neděle 22. 9. 2019 v 8:30
Uzávěrka příkazů: Neděle 22. 9. 2019 v 8:15



Předpokládaný program Aukce :
od 8:30 položky 1 - 1236
od 14:30 položky 1237 - 2309
od 18:30 položky 2310 - 2668


Prohlídky položek:
Na adrese Sokolská1605/66, 120 00 Praha 2 prodejna Filap s.r.o.

Středa 18. 9. 10 - 15 h
Čtvrtek 19. 9. 10 - 20 h
Pátek 20. 9. 10 - 15 h
V jiném termínu jsou prohlídky možné po osobní domluvě.
 
Nově můžete také využít možnosti dražby po telefonu či využít služeb externího agenta - viz. možnosti dražby.

Odběr vydražených položek bude možný od 24. 9. od 9:00.