Katalog prosincové aukce Přidáno: 18. 11. 2019

Přinášíme vám kompletní informace o následující aukci, která se bude konat 15. prosince od 8:30.

Vážené dámy, přátelé, sběratelé a investoři,

rád bych Vás pozval na ukončení filatelistického roku 2019, které se uskuteční naší aukcí dne 15. prosince 2019. Chtěl bych poděkovat všem dodavatelům za exkluzivní položky a rád bych poprosil dodavatele o materiál do naší jarní aukce - příjem do 19. prosince 2019. Zároveň děkuji naším kupujícím a Vám všem přeji pohodové vánoční svátky a vše nejlepší do Nového roku. V aukci bude nabídnuto téměř 2700 položek.

V kategorii předběžné známky nabízíme krajový 4 - blok - 10 koruna Flugpost, v kategorii revoluční známky 1918 bude nabídka výjimečná, objeví se hledané dvoupásky, zkušební tisky,  ruční sazby atd.

V emisi Hradčany je rozprodávána sbírka, která obsahuje výjimečné kusy např. 4Nb s počítadlem či ve 4- bloku, 9 N s podtypem příčky, 15h červená  s příčkou + dokonce 15 h červená  I. typ,  navíc ještě  s počítadlem !!!, 4- známkové stejnosměrné  meziarší jako 4- blok - 3 h fialová !! a mnoho dalších exkluzivních a zajímavých položek.

Tradičně bude bohatě zastoupena emise Pošta Československá 1919.  Budou nabídnuty vzácné přetisky například : 89 - 1 f Turul, 59 červený Merkur, 56 zelený trojúhelník, 118 - 10 koruna Parlament, 2 f a 5 f černá čísla , Flugpost 54 a mnoho dalších zajímavých a hledaných položek.

V emise Holubice nalezneme unikátní arch ležmého hřebene 10 h olivová,  Osvobozená republika nabídne hledané typy  a zcela nedoceněné a řídce objevující se desková čísla v rámu, zkusmé tisky a mnoho dalších. V dalších emisích nalezneme kompletní  archy Červeného kříže, či unikátní blok stříhaného 50 h zeleného T.G.Masaryka 1923, z leteckých známek například velmi vzácná - L 14C, či letecká rytina.

Emise novinové a doplatní  budou zastoupeny vzácnými meziaršími z významné sbírky, včetně několika deskových čísel !

Emise SO 1920 bude pro sběratele mimořádně zajímavá, zajímavá sbírka 4- bloků, 15 h zoubkovaní B - hnědočervená, rumělková či dokonce vzácný rumělkový 4- blok !!,  či kompletní arch 200 h modrá stříhaná.  V aukci exkluzivně nalezneme také serii  Příjezd Prezidenta Masaryka !!!  Prvně také budou nabídnuté zajímavé sbírky ze zahraničí za symbolické ceny.

Období Protektorátu nabízí  také známky Terezína + aršík Červeného kříže, Slovenský stát obsahuje dražší hledaná zoubkování či novinovou NV 20 x s vod. rastrem.

V kategorii II. Republiky budou nabízeny zajímavé položky např. nezoubkovaný aršík Bratislava s vynechanou hodnotou, nezoubkovaný 10 ti blok emise Motýli , kresba známky na cigaretovém papíru, a mnoho dalších pozornost zasluhujících položek, včetně mnoha typů populárního aršíku - Lešení.

V kategoriích Evropa a zámoří je opět nabízen zajímavý výběr jednotlivých známek a serií

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na prohlídky nabízených losů, které se uskuteční v sídle firmy v ulici Sokolská 1605/66 na Praze 2 – mezi stanicemi metra C Muzeum a I. P. Pavlova. Dále bych Vás velmi rád samozřejmě pozval na samotnou on-line dražbu, do které jsme zařadili téměř  2700 položek ze všech oblastí a při jejich zpracování a popisu jsme se snažili o co nejlepší popis a specifikaci nabízeného materiálu.

Doufám, že Vás naše v pořadí již čtvrtá on-line aukce osloví a zachováte nám svou přízeň. 


Mgr. Petr Flaška a spol.
 
 

PROHLÉDNOUT KATALOG


Začátek on-line aukce: Neděle 15. 12. 2019 v 8:30
Uzávěrka příkazů: Neděle 15. 12. 2019 v 8:15Předpokládaný program Aukce :
dopolední  část I          8:30            položky 1 - 981                 (předpokládaný konec části I  13:00)
odpolední část II          13:30          položky 982 - 1884            (předpokládaný konec části II 17:40)
předvečerní část III      18:00         položky 1885 - 2396           (přepokládaný konec části III 19:50)
večerní část   IV             20:00        položky 2397  - 2723         (předpokládaný konec části IV 21:30)


Prohlídky položek:
Na adrese Sokolská1605/66, 120 00 Praha 2 prodejna Filap s.r.o.

Středa 11. 12.  9:30 - 14:30 h
Čtvrtek 12. 12. 9:30 - 19:30 h
Pátek 13. 12.   9:30 - 15:30 h
V jiném termínu jsou prohlídky možné po osobní domluvě.
 
Výdej zboží:
17. - 19. 12. 9:00 - 17:00
20. 12. - 1.1. zavřeno
od 2.1. otevřeno
V jiném termínu je výdej možný po osobní domluvě.